INTECO Shanghai

Jinyi Huang, Managing Director

Room 1202, Zhongrong Jasper Tower, 

No. 8 Middle Yincheng Road

200120 Shanghai

PR CHINA


Phone: +86 (0)21 38870520

Fax: +86 (0)21 58767807

jinyi.huang(at)inteco-sh(dot)com